ທ່ານ ຊອ.ປຕ ສີລາ ດວງດີ

ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ຝ່າຍບໍລິຫານ ວຄສ.ອຕ

ໜ້າທີ່ຮັບຕໍາແໜ່ງ

  • ທ່ານ ຊອ.ປຕ ສີລາ ດວງດີ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ຝ່າຍບໍລິຫານ ວຄສ.ອຕ
  • ເລຂາໜ່ວຍພັກ ວຄສ.ອຕ

ວຸດທິການສຶກສາ

  • ປະລິນຍາຕີ : ສາຂາ ພຸດທະສາສະໜາ ພາສາລາວ ວິທະຍາໄລຄູສົງອົງຕື້
  • ຊັນສູງ : ສາຂາພຸດທະສາສະໜາ ວຄສ.ອຕ

ຂໍ້ມູນໃນການຕິດຕໍ່..

+856 20 55 454 669
syla@ongtue-ttc.edu.la
ວັດອົງຕື້ມະຫາວິຫານ ນວ