ທ່ານ ຊອ. ປຕ.ສີລາ ດວງດີ

ຮອງຜູ້ອໍານວຍການຝ່າຍບໍລິຫານ

Lorem from glavrida –  vel convallis ligula commodo ac. Aenean congue placerat risus, eu ullamcorper velit maximus sed. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per lorem.

ທ່ານ ຊອ.ປຕ ອ້ວນ ສຸລິຈັນ

ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານ

Nulla convallis ligula commodo ac. Aenean congue placerat risus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra amet.

ທ່ານ ນາງ ປຕ.ແສງທອງ ພິຈິດ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ບໍລິຫານ

Lorem from glavrida –  vel convallis ligula commodo ac. Aenean congue placerat risus, eu ullamcorper velit maximus sed. Class aptent taciti

ນາງ ປຕ. ຄໍປະສົງ ຫຼ່ຽມບຸນເຮືອງ

ວິຊາການ

Vel convallis ligula commodo ac. Aenean congue placerat risus, eu ullamcorper velit maximus sed. Class aptent taciti sociosqu ad litora

ນາງ ປຕ. ລັນດອນ ປາໜູວົງ

ວິຊາການ

Nulla convallis ligula commodo ac. Aenean congue placerat risus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra amet.

ທ່ານ ປຕ.ບຸນມີ ດວງພະຈັນ

ວິຊາການ

Lorem from glavrida –  vel convallis ligula commodo ac. Aenean congue placerat risus, eu ullamcorper velit maximus sed. Class aptent taciti

ທ່ານ ປຕ. ແກ້ວວົງໄຊ ດວງພະຈັນ

ຊ່ວຍວິຊາການ

Vel convallis ligula commodo ac. Aenean congue placerat risus, eu ullamcorper velit maximus sed. Class aptent taciti sociosqu ad litora

ນາງ ປຕ. ດວງສະໝອນ ນັນທະລາດ

ວິຊາການ

Nulla convallis ligula commodo ac. Aenean congue placerat risus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra amet.