ທ່ານ ອຈ.ປທ ບຸນຈັນ ໄຊວຸດ

ຮ້ອງຜູ້ອໍານວຍການ ຝ່າຍວິຊາການ

Lorem from glavrida –  vel convallis ligula commodo ac.

ທ່ານ ປທ. ສີວິໄຊ ເທບພະອັກສອນ

ຫົວໜ້າພະແນກ ວິຊາການ

Nulla convallis ligula commodo ac. Aenean congue placerat risus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra amet.

ທ່ານ ຊອ.ປທ ສົມສັກ ທອງມິດຈະລາດ

ຮ້ອງຫົວໜ້າ ພະແນກວິຊາການ

Lorem from glavrida –  vel convallis ligula commodo ac. Aenean congue placerat risus, eu ullamcorper velit maximus sed. Class aptent taciti sociosqu

ພຣະ ປທ. ອານັນທະສັກ ພັດທະສີລາ

ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກວິຊາການ

Lorem from glavrida –  vel convallis ligula commodo ac. Aenean congue placerat risus, eu ullamcorper velit maximus sed. Class aptent taciti sociosqu

ທ່ານ ປຕ. ຄໍາປະເສີດ ເປລາດຊະວົງ

ວິຊາການ

Nulla convallis ligula commodo ac. Aenean congue placerat risus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra amet.

ທ່ານ ປຕ.ຕິມ ສີວິໄລ

ວິຊາການ

Lorem from glavrida –  vel convallis ligula commodo ac. Aenean congue placerat risus, eu ullamcorper velit maximus sed. Class aptent taciti sociosqu

ທ່ານ ປທ. ກັນຍາ ກຸນນະວົງ

ຊ່ວຍວິຊາການ

Lorem from glavrida –  vel convallis ligula commodo ac. Aenean congue placerat risus, eu ullamcorper velit maximus sed. Class aptent taciti sociosqu

ທ່ານ ປທ. ນາງໂຕນາ ດາລາວັນ

ວິຊາການ

Nulla convallis ligula commodo ac. Aenean congue placerat risus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra amet.

ພຣະ ປທ. ຫວັນ ແກ້ວບັນດິດ

ຊວຍວິຊາການ

Lorem from glavrida –  vel convallis ligula commodo ac. Aenean congue placerat risus, eu ullamcorper velit maximus sed. Class aptent taciti sociosqu

ພຣະອາຈານ ປຕ. ຫົງທອງ ຈູມມະນີ

ຊ່ວຍວິຊາການ

Lorem from glavrida –  vel convallis ligula commodo ac. Aenean congue placerat risus, eu ullamcorper velit maximus sed. Class aptent taciti sociosqu

ທ່ານ ປຕ. ແກ້ວອຸໄລພອນ ສຸດທິໄຊ

ຊ່ວຍວິຊາການ

Nulla convallis ligula commodo ac. Aenean congue placerat risus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra amet.

ທ່ານ ປຕ. ຊາຍພອນ ພົມມະຈັກ

ຊວຍວິຊາການ

Lorem from glavrida –  vel convallis ligula commodo ac. Aenean congue placerat risus, eu ullamcorper velit maximus sed. Class aptent taciti sociosqu

ທ່ານ ນາງ ປຕ.ລັດດາວອນ ໄຊຍະສົງຄາມ

ຊວຍວິຊາການ

Lorem from glavrida –  vel convallis ligula commodo ac. Aenean congue placerat risus, eu ullamcorper velit maximus sed. Class aptent taciti sociosqu