ພຣະອາຈານ ປອ. ຫົງສາ ບໍລິບູນ

ທີ່ປືກສາພາກວິຊາ

Nulla convallis ligula commodo ac. Aenean congue placerat risus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra amet.

ທ່ານ ປຕ. ບຸນສ່ວນ ແກ້ວພິລົມ

ຮັກສາການຫົວໜ້າພາກວິຊາພຸດທະສາສະໜາ

Nulla convallis ligula commodo ac. Aenean congue placerat risus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra amet.

ທ່ານ ປທ. ຊາຍສະໝຸດ ຈໍາປາອຸທຸມ

ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາພຸດທະສາສະໜາ

Lorem from glavrida –  vel convallis ligula commodo ac. Aenean congue placerat risus, eu ullamcorper velit maximus sed. Class aptent ta

ພຣະອາຈານ ປທ.ໄຊຍະເດດ ວົງໂສພາ

ວິຊາການ

Vel convallis ligula commodo ac. Aenean congue placerat risus, eu ullamcorper velit maximus sed. Class aptent taciti sociosqu ad litora tor

ພຣະອາຈານ ປທ. ພົມມະລິນ ສຸດທິວົງ

ວິຊາການ

Lorem from glavrida –  vel convallis ligula commodo ac. Aenean congue placerat risus, eu ullamcorper velit maximus sed. Class aptent taciti socios

ທ່ານ ປທ. ບຸນມີ ວິລະພາບ

ວິຊາການ

Lorem from glavrida –  vel convallis ligula commodo ac. Aenean congue placerat risus, eu ullamcorper velit maximus sed. Class aptent taciti socios

ທ່ານ ປທ.ສຸກສະຫວັນ ສີບຸນເຮືອງ

ຊ່ວຍວິຊາການ

Vel convallis ligula commodo ac. Aenean congue placerat risus, eu ullamcorper velit maximus sed. Class aptent taciti soc