ທ່ານ ນາງ ປຕ.ດວງສະໝອນ ນັນທະລາດ

ພະແນກບໍລິຫານ

ໜ້າທີ່ຮັບຕໍາແໜ່ງ

  • ທ່ານ ນາງ ປຕ.ດວງສະໝອນ ນັນທະລາດ

ວຸດທິການສຶກສາ

  • ປະລິນຍາຕີ :
  • ປະລິນຍາໂທ :

ຂໍ້ມູນໃນການຕິດຕໍ່..

+856 20 55 454 669
douangsamone@ongtue-ttc.edu.la
ວິທະຍາໄລຄູສົງອົງຕື