ພຣະອາຈານ ປອ.ບຸນຈັນ ຈັນທະສິດ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ຝ່າຍກິດຈະການນັກສຶກສາ

Lorem from glavrida –  vel convallis ligula commodo ac. Aenean congue placerat risus, eu ullamcorper velit maximus sed. Class aptent taciti sociosqu

ພຣະອາຈານ ປອ. ສີສະເກດ ລັດຕະນະ

ຮັກສາການຫົວໜ້າ ພະແນກກິດຈະການນັກສຶກສາ

Nulla convallis ligula commodo ac. Aenean congue placerat risus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra amet.

ທ່ານ ປຕ. ນັນທະລາດ ພົມມະທຳ ຮັກສາການ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກິດຈະການນັກສຶກສາ

Lorem from glavrida –  vel convallis ligula commodo ac. Aenean congue placerat risus, eu ullamcorper velit maximus sed. Class aptent taciti sociosqu

ທ່ານ ປຕ.ກໍລະກັນ ວໍລະເພັດ

ວິຊາການ

Vel convallis ligula commodo ac. Aenean congue placerat risus, eu ullamcorper velit maximus sed. Class aptent taciti sociosqu

ພຣະອາຈານ ປຕ. ຄໍາຮຸ່ງ ຕຸລາວັນ

ວິຊາການ

Nulla convallis ligula commodo ac. Aenean congue placerat risus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra amet.

ພຣະອາຈານ ປທ. ອ່າງຄໍາ ນວນຈັນ

ວິຊາການ

Lorem from glavrida –  vel convallis ligula commodo ac. Aenean congue placerat risus, eu ullamcorper velit maximus sed. Class aptent taciti sociosqu

ພຣະ ປທ.ສົມກຽດ ຄໍາເພັດມີໄຊ

ຊ່ວຍວິຊາການ

Vel convallis ligula commodo ac. Aenean congue placerat risus, eu ullamcorper velit maximus sed. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per

ທ່ານ ປຕ. ຄໍາພະມ້າ ສີພົມພັກດີ

ວິຊາການ

Nulla convallis ligula commodo ac. Aenean congue placerat risus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra amet.

ທ່ານ ປຕ.ຄໍາຜ່າຍ ນັນທະວົງສາ

ຊວຍວິຊາການ

Lorem from glavrida –  vel convallis ligula commodo ac. Aenean congue placerat risus, eu ullamcorper velit maximus sed. Class aptent taciti sociosqu

ທ່ານ ປຕ. ບົວແກ້ວ ແສງຈັນທະວົງ

ຊ່ວຍວິຊາການ

Vel convallis ligula commodo ac. Aenean congue placerat risus, eu ullamcorper velit maximus sed. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per

ພຣະອາຈານ ປຕ. ເພີບ ວຽງສະຫວັນ

ຊ່ວຍວິຊາການ

Nulla convallis ligula commodo ac. Aenean congue placerat risus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra amet.

ພຣະອາຈານ ປຕ. ແກ້ວຈ່ອຍ ບົວສາມາດ

ຊວຍວິຊາການ

Lorem from glavrida –  vel convallis ligula commodo ac. Aenean congue placerat risus, eu ullamcorper velit maximus sed. Class aptent taciti sociosqu