ຕິດຕໍ່ ປະສານງານ

ວິທະຍາໄລຄູສົງອົງຕື້ ຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນວັດອົງຕື້ມະຫາວິຫານ, ຖະໜົນເສດຖາທິລາດ ບ້ານວັດຈັນ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງຽງຈັນ  : ຕູ ປ.ນ 001
021212141
info@ongtue-ttc.edu.la

ongtue.ttc.edu@gmail.com

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຕິດຕໍ່ສອບຖາມ ວຽກງານຕ່າງໄດ້

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ