ສາຍຄູ ພຸດທະສາສະໜາ

ຊື່ຫຼັກສູດ: ຫຼັກສູດສ້າງຄູມັດທະຍົມລະດັບປະລິນຍາຕີລະບົບ 12+4
ຊື່ຫຼັກສູດ: Secondary Teacher Education Program, Bachelor Degree (12+4)
ຊື່ປະກາສະນີຍະບັດ: ປະກາສະນີຍະບັດປະລິນຍາຕີ ຄູມັດທະຍົມ,ໃນສາຍພາສາລາວວັນນະຄະດີ
ຊື່ປະກາສະນີຍະບັດ: Bachelor of Secondary Teacher Education, majoring in Lao – Literature.

ສາຍຄູ ພາສາລາວ ວັນນະຄະດີ

ຊື່ຫຼັກສູດ: ຫຼັກສູດສ້າງຄູມັດທະຍົມລະດັບປະລິນຍາຕີລະບົບ 12+4
ຊື່ຫຼັກສູດ: Secondary Teacher Education Program, Bachelor Degree (12+4)
ຊື່ປະກາສະນີຍະບັດ: ປະກາສະນີຍະບັດປະລິນຍາຕີ ຄູມັດທະຍົມ,ໃນສາຍພາສາລາວວັນນະຄະດີ
ຊື່ປະກາສະນີຍະບັດ: Bachelor of Secondary Teacher Education, majoring in Lao – Literature.

ສາຍພາສາອັງກິດ

ຊື່ຫຼັກສູດ: ຫຼັກສູດສ້າງຄູມັດທະຍົມລະດັບປະລິນຍາຕີລະບົບ 12+4
ຊື່ຫຼັກສູດ: Secondary Teacher Education Program, Bachelor Degree (12+4)
ຊື່ປະກາສະນີຍະບັດ: ປະກາສະນີຍະບັດປະລິນຍາຕີ ຄູມັດທະຍົມ,ໃນສາຍພາສາລາວວັນນະຄະດີ
ຊື່ປະກາສະນີຍະບັດ: Bachelor of Secondary Teacher Education, majoring in Lao – Literature.

ສາຍຄູ ບາລີສັນສະກິດ

ຊື່ຫຼັກສູດ: ຫຼັກສູດສ້າງຄູມັດທະຍົມລະດັບປະລິນຍາຕີລະບົບ 12+4
ຊື່ຫຼັກສູດ: Secondary Teacher Education Program, Bachelor Degree (12+4)
ຊື່ປະກາສະນີຍະບັດ: ປະກາສະນີຍະບັດປະລິນຍາຕີ ຄູມັດທະຍົມ,ໃນສາຍພາສາລາວວັນນະຄະດີ
ຊື່ປະກາສະນີຍະບັດ: Bachelor of Secondary Teacher Education, majoring in Lao – Literature.

ຍິນດີຕອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ວຄສ.ອຕ !

ຫຼັກສູດໃໝ່ ສາຍພາສາບາລີ ສັນສະກິດ

ໂຄງການປັບບຸງຫຼັກສູດ ສາຍຄູພາສາບາລີ ສັນສະກິດ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນສົງສາມັນ ແລະ ສັງຄົມ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈຫຼັກພາສາສາດ ພາສາບາລີ ແລະ ພາສາສັນສະກິດ ເປັນກົກເຄົ້າຂອງພາສາລາວ ການນໍາໃຊ້ພາສາວສ່ວຍໃຫ້ແມ່ນໄດ້ມາຈາກ ການຢືມ ແປງຮູບມາຈາກພາສາສັນສະກິດ ແລະ ພາສາບາລີ

ວິໄສທັດ

  • ສ້າງບຸກຄະລາກອນ ວິຊາການ ພຸດທະສາສະໜາ ເຜີຍແຜ່ຫຼັກທຳແບບບູລະນາການ ເຊື່ອມໂຍງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ

ປັດຊະຍາ

ເປັນສູນກາງ ການສຶກສາພຸດທະສາສະໜາ ແບບບູລະນາການ ກັບເທັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝ ພັດທະນາຈິດໃຈ ແລະ ສັງຄົມ

ພັນທະກິດ

ສ້າງຄູພຣະສົງຮັບໃຊ້ຊາດ ພຣະພຸດທະສາສະໜາ

ຄຳຄົມປະຈຳວັນ

ເຊີນຮ່ວມງານ ປະຕິຕບັດທັມກຳມະຖານ ຂອງນິສິດນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລຄູສົງອົງຕື້
ໃນວັນທີ 11- 21 ມັງກອນ 2023

ຄະນະອໍານວຍການ ວຄສ.ອຕ

ໂຄງການສ້າງລະບົບຈັດານຮຽນການສອນອອນລາຍ

ລະບົບ E-Learning

ເປັນລະບົບຈັດການຮຽນການສອນອອນລາຍ ສໍາລັບນິສິດນັກສຶກສາ

ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

ທ່ານສາມາລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນລະບົບ Learning ທີ່ຫ້ອງວິຊາການ

ສໍາລັບຄູອາຈານ ນໍາບົດຮຽນເຂົ້າ

ຄູອາຈານທ່ານໃດນໍາບົດຮຽນເຂົ້າບໍ່ເປັນສາມາຕິດຕໍ່ຫ້ອງວິຊາການ ຫຼືເບີ່ງຕາມວິດີໂອ

ສ້າງຫ້ອງຮຽນ

ຄູອາຈານສາມາດສ້າງຫ້ອງຮຽນ ເພີມບົດຮຽນ ສ້າງແບບສອບຖາມ ແລະ ສ້າງບົດສອບເສງໄດ້ຜ່ານລະບົບ

ຕິດຕໍ່ແອດມິນ

ສໍາລັບຄູອາຈານທີ່ຕ້ອງການ ນໍາບົດຮຽນເຂົ້າ ແລະ ນັກສຶກສາທີ່ຕ້ອງການເຂົ້າຮຽນ

5 ເຫດຜົນສໍາລັບ ການນໍາໃຊ້ລະບົບການຮຽນການສອນອນນລາຍ

ບໍລິຫານເວລາໄດ້ຕາມສະດວກ

ຫຼາຍຄົນຍັງຕິດຕາບເດີມໆ ທີ່ຕ້ອງມີຕາຕະລາງເວລາມືຮຽນ ຮຽນຕາມສະຖາບັນກໍານົດ ແຕ່ດ້ວຍຄວາມສະດວກຂອງການຮຽນອອນລາຍເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາແບ່ງເວລາຈັດສັນ ຕາຕະລາງຮຽນຂອງຕົວເອກໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ພຽງແຕ່ຕ້ອງມີລະບຽບວິໄນຕັ້ງໃຈຮຽນຈົນຈົບ…

ບໍ່ມີອຸປະສັກໃນການຮຽນ

ຫາຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນ ບາງຄົນຕ້ອງເຈີປັນຫາຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມອອກເດີນທາງໄປຮຽນ ເຊັ່ນ ຕື່ນເຊົ້າ ລົດຕິດ ຫຼືສະຖາບັນໄກຈາກບ້ານ ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງເສຍເວລາ ແລະ ການເດີນທາງເພື່ອໄປຮຽນ ແຕ່ມັນຄົງຈະດີບໍ່ນ້ອຍກໍຫຼາຍ ຫາກຮຽນຕ້ອງເສຍເວລາໄປກັບການເດີນທາງຕ່າງໆ ເພາະສາມາຮຽນທີ່ໃດກໍໄດ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທີ່ເຮືອນ ເທີງລົດ ຫຼື້ ແມ່ນຈະເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວຢູ່ກໍຍັງຮຽນໄດ້ຕະລອດ 24 ຊົ່ໂມງ

ທົບທວນບົດຮຽນໄດ້ຕະລອດເວລາ 

ເມື່ອເຮົາ ຮຽນຈົບແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈ ກໍສາມາດກັບມາທົບທວນໄດ້ ໃໝ່ຕັ້ງແຕ່ຕົນຈົນຈົບ ໂດຍບໍ່ມີຈໍາກັດຈໍານວນຄັ້ງ ເຊີ່ງຕ່າງຈາກການສອນສົດ  ຫຼືຮຽນຜ່ານວິດີໂອ ໃນຫ້ອງຮຽນ ທີ່ຕ້ອງຮຽນພ້ອມກັບເພື່ອນຫຼາຍຄົນອາດຮູ້ສຶກບໍ່ກ້າຖາມເມື່ອຮຽນຕາມບໍ່ທັນ ແຕ່ການຮຽນອອນລາຍ ເຮົາສາມາຟັງຍ້ອນຫຼັງໄດ້ຈົນກວ່າເຮົາຈະເຂົ້າໃຈ ຫຼືທົບທວນບົດຮຽນທັງໝົດໃໝ່ອີກຄັ້ງໄດ້ສະເໝີ

ມີຫຼັກສູດໃໝ່ໆ ບົດຮຽນທັນສະໄໝ

ການຮຽນອອນລາຍ ຈະເປັນຫຼັກສູດທີ່ພັດທະນາອັບເດດຢູ່ສະເໝີ ມີຕົວຢ່າງທີ່ທັນຕໍ່ຍຸກສະໄໝໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ມີຫຼາຍມິຕິ ເປັນສ່ວນໜື່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີແຮງຈູງໃຈຢາກຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆສະເໝີ

ປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ການຮຽນອອນລາຍຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການຮຽນງ່າຍ ແລະ ສະດວກຂື້ນ ຂໍແຕ່ມີອິນເຕີເນັດເຂົ້າເຖີງ ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາຮຽນໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງ ລວມເຖີງບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາໄປລ້າໆ ຫາກມີວຽກງານອື່ນສໍາຄັນເຂົ້າມາໃນຂະນະຮຽນ

ຂ່າວແຈ້ງການ ແລະ ການເຄື່ອງໄຫວຂອງວິທະຍາໄລ

null

ໜ່ວຍພັກ ວິທະຍາໄລຄູສົງອົງຕື້

ກົດເບີ່ງຂໍ້ມູນເພີມເຕີມ >

null

ອົງການຈັດຕັ້ງຊາວໜຸ່ມ ວິທະຍາໄລຄູສົງອົງຕື້

ກົດເບີ່ງຂໍ້ມູນເພີມເຕີມ >

null

ອົງການຈັດຕັ້ງກໍາມະບານ ວິທະຍາໄລຄູສົງອົງຕື້

ກົດເບີ່ງຂໍ້ມູນເພີມເຕີມ >

null

ອົງການຈັດຕັ້ງແມ່ຍິງ ວິທະຍາໄລຄູສົງອົງຕື້

ກົດເບີ່ງຂໍ້ມູນເພີມເຕີມ >