ທ່ານ ປຕ. ນັນທະຣາຊ ພົມມະທຳ

ຮັກສາການຮອງຫົວໜ້າພະແນກກິດຈະກຳ

ໜ້າທີ່ຮັບຕໍາແໜ່ງ

  • ທ່ານ ປຕ. ນັນທະຣາຊ ພົມມະທຳ

ວຸດທິການສຶກສາ

  • ປະລິນຍາຕີ :
  • ປະລິນຍາໂທ :

ຂໍ້ມູນໃນການຕິດຕໍ່..

+856 20 55 454 669
nanthalath@ongtue-ttc.edu.la
ວິທະຍາໄລຄູສົງອົງຕື