ນາງ ປຕ. ຄໍປະສົງ ຫຼ່ຽມບຸນເຮືອງ

ພະແນກບໍລິຫານ

ໜ້າທີ່ຮັບຕໍາແໜ່ງ

  • ນາງ ປຕ. ຄໍປະສົງ ຫຼ່ຽມບຸນເຮືອງ

ວຸດທິການສຶກສາ

  • ປະລິນຍາຕີ :
  • ປະລິນຍາໂທ :

ຂໍ້ມູນໃນການຕິດຕໍ່..

+856 20 55 454 669
khampasong@ongtue-ttc.edu.la
ວິທະຍາໄລຄູສົງອົງຕື