ທ່ານ ປຕ. ແກ້ວອຸໄລພອນ ສຸດທິໄຊ

ຊ່ວຍວິຊາການ

ໜ້າທີ່ຮັບຕໍາແໜ່ງ

  • ທ່ານ ປຕ. ແກ້ວອຸໄລພອນ ສຸດທິໄຊ

ວຸດທິການສຶກສາ

  • ປະລິນຍາຕີ :
  • ປະລິນຍາໂທ :

ຂໍ້ມູນໃນການຕິດຕໍ່..

+856 20 55 454 669
keo@ongtue-ttc.edu.la
ວິທະຍາໄລຄູສົງອົງຕື