ພຣະອາຈານ ປອ.ບຸນຈັນ ຈັນທະສິດ

ຮອງຜູ້ອໍານວຍການຝ່າຍກິດຈະການນັກສຶກສາ ວຄສ.ອຕ

ໜ້າທີ່ຮັບຕໍາແໜ່ງ

  • ຄະນະກຳມະການສຶກສາສົງສູນກາງ ອພສ
  • ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ຝ່າຍກິດຈະການນັກສຶກສາ ວຄສ.ອຕ

ວຸດທິການສຶກສາ

  • ປະລິນຍາເອກ : ສາຂາ ພຸດທະສາສະໜາ ມຈຣ ຂອນແກ່ນ
  • ປະລິນຍາໂທ : ສາຂາ ບໍລິຫານການສຶກສາ ມຈຣ ຂອນແກ່ນ
  • ປະລິນຍາຕີ : ສາຂາ ອັກສອນສາດ

ຂໍ້ມູນໃນການຕິດຕໍ່..

+856 20 55 454 669
Your title goes here
ວິທະຍາໄລຄູສົງອົງຕື