ທ່ານ ນາງ ປຕ.ແສງທອງ ພິຈິດ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານ

ໜ້າທີ່ຮັບຕໍາແໜ່ງ

  • ທ່ານ ນາງ ປຕ.ແສງທອງ ພິຈິດ

ວຸດທິການສຶກສາ

  • ປະລິນຍາຕີ :
  • ປະລິນຍາໂທ :

ຂໍ້ມູນໃນການຕິດຕໍ່..

+856 20 55 454 669
seangthong@ongtue-ttc.edu.la
ວິທະຍາໄລຄູສົງອົງຕື