ພຣະອາຈານໃຫຍ່ ປອ.ພວງປະເສີດ ພູມາວົງ

ຜູ້ອໍານວຍການ ວຄສ.ອຕ

ໜ້າທີ່ຮັບຕໍາແໜ່ງ

  • ພຣະອາຈານ ປອ. ພວງປະເສີດ ພູມາວົງ ເປັນຄະນະປະຈໍາສູນກາງ ອພສ
  • ພຣະອາຈານ ປອ. ພວງປະເສີດ ພູມມາວົງ ເປັນຮອງຫົວໜ້າກັມມາທິການສົງສູນກາງ
  • ພຣະອາຈານ ປອ. ພວງປະເສີດ ພູມາວົງ ເປັນຜູ້ອໍານວຍການ ວິທະຍາໄລຄູສົງ ອົງຕື້
  • ພຣະອາຈານ ປອ. ພວງປະເສີດ ພູມາວົງ ເປັນເຈົ້າອະທິການວັດ ອົງຕື້ມະຫາວິຫານ

ວຸດທິການສຶກສາ

  • ປະລິນຍາເອກ : ສາຂາ
  • ປະລິນຍາໂທ : ສາຂາ
  • ປະລິນຍາຕີ : ສາຂາ
  • ນັກທັມຊັນເອກ
  • ນັກທັມຊັນໂທ
  • ນັກທັມຊັນຕີ

ຂໍ້ມູນໃນການຕິດຕໍ່..

+856 20 55 454 669
info@ongtue-ttc.edu.la
ວັດອົງຕື້ມະຫາວິຫານ ນວ