ທ່ານ ອຈ.ປທ ບຸນຈັນ ໄຊວຸດ

ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ຝ່າຍວິຊາການ ວຄສ.ອຕ

ໜ້າທີ່ຮັບຕໍາແໜ່ງ

  • ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ຝ່າຍວິຊາການ ວຄສ.ອຕ
  • ຄະນະພັກ ວຄສ.ອຕ

ວຸດທິການສຶກສາ

  • ປະລິນຍາໂທ: ສາຂາ
  • ປະລິນຍາຕີ : ສາຂາ
  • ຊັນສູງ : ສາຂາ

ຂໍ້ມູນໃນການຕິດຕໍ່..

+8562054794545
bounchan@ongtue-ttc.edu.la
ວັດອົງຕື້ມະຫາວິຫານ ນວ